Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Khả năng xảy ra 1-2 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1/2016

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1/2016, các tỉnh miền Bắc sẽ phải hứng chịu 4-5 đợt không khí lạnh, trong đó có thể có 1-2 đợt rét đậm, rét hại.

Các đợt không khí lạnh, trong đó có 1-2 đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ sẽ tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng. Tuy vậy thời gian ảnh hưởng của rét đậm, rét hại không kéo dài.

Cũng trong tháng 1 ở Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày mưa và tập trung trong khoảng giữa tháng.

Các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào phía Nam phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Do vậy tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Hình ảnh Khả năng xảy ra 1-2 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1/2016 số 1

Trong tháng 1/2016, miền Bắc có thể phải hứng chịu 1-2 đợt rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Internet

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng 1:

Phía Tây: Nhiệt độ cao hơn khoảng từ 1,0 đến 1,5 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN), tại khu vực phía Đông cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Nhiệt độ phổ biến cao hơn giá trị TBNN khoảng 0,5 đến 1,5 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với giá trị TBNN khoảng 1,0 đến 2,0 độ C.

Khu vực Bắc Bộ: Xu thế lượng mưa trong tháng phổ biến cao hơn khoảng 40% đến 70% so với giá trị TBNN; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ cao hơn khoảng 20% đến 40% so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Lượng mưa ở mức xấp xỉ so với giá trị TBNN; khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt khoảng 20% đến 50% so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa trong tháng 1 phổ biến khoảng dưới 5 mm.

Lê Huyền (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/01/kha-nang-xay-ra-1-2-ot-ret-am-ret-hai.html