Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Từ 1/1/2016, vợ sinh con chồng cũng được nghỉ thai sản

Từ ngày 1/1/2016, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày.

Theo Luật Bảo hiểm (sửa đổi), khi vợ sinh con, các ông chồng cũng sẽ được nghỉ thai sản từ 5 - 14 ngày. Quy định bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2016.

Hình ảnh Từ 1/1/2016, vợ sinh con chồng cũng được nghỉ thai sản số 1

Từ 1/1/2016, vợ sinh con chồng cũng được nghỉ thai sản. Ảnh minh họa: VTV

Cụ thể, nếu người vợ sinh thường, người chồng sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, người chồng sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc.

Trong trường hợp vợ sinh đôi, người chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật, người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Trong thời gian lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không hưởng lương tại đơn vị mà sẽ hưởng chế độ thai sản do quỹ BHXH chi trả.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

H.Minh (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/tu-112016-vo-sinh-con-chong-cung-uoc.html