Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trúng cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 với số đại biểu tán thành đạt tỷ lệ trên 94%.

Hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trúng cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội số 1

Ông Nguyễn Đức Chung trúng cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh Hà Nội mới

Sáng nay ngày 4/12, sau khi thông qua các nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2016, các đại biểu HĐND Thành phố đã bước vào làm công tác nhân sự.

Trong ngày làm việc thứ tư, HĐND Hà Nội đã bầu người đứng đầu UBND thành phố nhiệm kỳ mới 2016-2020. 

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, với 89/92 đại biểu HĐND thành phố dự họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Chung với tỷ lệ 94,56% số phiếu tán thành.

Với đa số phiếu tán thành, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thay đông Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND Thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, giao UBND Thành phố trình Chính phủ thủ tục phê chuẩn đồng chí Nguyễn Đức Chung giữ cương vụ này.

K. Duy (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/thieu-tuong-nguyen-uc-chung-trung-cu.html