Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề

"Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP với trách nhiệm cá nhân cũng như nhiệm vụ của UBND TP trong thời gian tới là rất nặng nề...", tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu sau khi nhậm chức.

Với 89/92 đại biểu HĐND thành phố dự họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Chung với tỷ lệ 94,56% số phiếu tán thành.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thay đông Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Hình ảnh Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề số 1

Tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu sau khi nhậm chức. Ảnh Hà Nội mới

Dẫn nguồn tin từ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nôi, sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tỏ lòng cảm ơn đến các thành viên hội đồng, cử tri, nhân dân Thủ đô vì sự tín nhiệm đã dành cho ông.

"Trên cương vị mới, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm, hết lòng dốc sức cùng tập thể Ủy ban nhân dân phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô; hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới toàn diện công tác, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình hành động UBND TP Hà Nội".

Ông Nguyễn Đức Chung đánh giá Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, là Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. 

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ, để không phụ lòng tin của Đảng, lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu HĐND TP, cử tri và nhân dân Thủ đô.

"Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP với trách nhiệm cá nhân cũng như nhiệm vụ của UBND TP trong thời gian tới là rất nặng nề. UBND TP cũng như cá nhân tôi luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đao thường xuyên của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, sự ủng hộ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị TP và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBNDTP, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết, chân thành của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện, để xứng đáng với tình cảm cao đẹp và sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, của các vị đại biểu, của cử tri và nhân dân Thủ đô, rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của các vị đại biểu HĐND TP và toàn thể cử tri, nhân dân Thủ đô

Với trọng trách là người đứng đầu Ủy ban nhân dân Thành phố, trên cương bị mới, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm. Hết lòng, dốc sức cùng tập thể Ủy ban nhân dân phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô; Tập trung sức, đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật , kỷ cương; Hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân". Tân Chủ tịch khẳng định.

K. Duy (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/tan-chu-tich-ha-noi-nguyen-uc-chung.html