Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc

Sáng nay 14/12, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII khai mạc đã khai mạc.

Đây là hội nghị quan trọng, Trung ương sẽ tiếp tục chuẩn bị về văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới.

Hình ảnh Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc số 1

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong 3 năm qua, công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã được dày công xây dựng và thực hiện. Việc này không chỉ góp phần khắc phục một cách hiệu quả tình trạng hẫng hụt về cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong nhiệm kỳ tới mà còn trong các nhiệm kỳ tiếp sau.

Hai năm trước, đã có những cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 người được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo chuẩn bị đi luân chuyển tại nhiều tỉnh, thành.

Bên cạnh việc luân chuyển, trong hai năm qua, một loạt các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ dự nguồn quy hoạch cán bộ cấp cao cũng đã được tổ chức. Đây cũng là bước chuẩn bị khá bài bản cho một quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần đầu tiên được Trung ương tiến hành.

Kết quả đạt được từ việc đổi mới công tác cán bộ mấy năm gần đây là hết sức quan trọng. Và đây cơ sở quan trọng để các hội nghị Ban chấp hành Trung ương và tiếp đó là Đại hội Đảng toàn quốc ra những quyết định quan trọng về nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý  kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Hình ảnh Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc số 2

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trả lời trên báo Giao thông, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt nhận xét: Đất nước ta đang có những triển vọng phát triển tốt, song cũng đứng trước những thử thách gay gắt trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, cho nên vấn đề nhân sự tại Đại hội Đảng XII là cực kỳ quan trọng.

Chúng ta buộc phải đổi mới, nếu bảo thủ, cầm chừng, đất nước sẽ rất khó phát triển. Trong tiến trình đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện đường lối của Đảng. Bởi nghị quyết có hay đến mấy, đúng đắn đến mấy mà không có đội ngũ cán bộ tốt thực hiện thì cũng rất khó thành công.

Về vấn đề nhân sự, ông Duyệt  lưu ý: Các cơ quan giám sát của Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn phải giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện thấy cán bộ vừa trúng cử yếu kém, tiêu cực thì cần đưa ra khỏi cấp ủy, tuyệt đối không để họ nghĩ rằng vào được cấp ủy rồi thì yên tâm, ung dung ngồi ở đó 5 năm.

T.Phong (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/khai-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung.html