Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hà Nội cung cấp thông tin cho người dân qua facebook

Tất cả những chủ trương điều hành của TP Hà Nội sẽ được thông tin qua facebook có tên "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam".

Ngày 17/12, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về kênh cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND TP trên mạng xã hội. Đây là hình thức cung cấp thông tin trực tiếp, nhằm tăng cường đẩy mạnh thông tin nhanh nhất đến các tổ chức và người dân thủ đô, giúp người dân Hà Nội nắm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước và thành phố.

Hình ảnh Hà Nội cung cấp thông tin cho người dân qua facebook số 1
Giao diện Fanpage của UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, ngoài nguồn cung cấp thông tin chỉ đạo của UBND TP trên cổng thông tin điều hành tại địa chỉ http://thudo.gov.vn, trên Facebook, sắp tới sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên mạng xã hội khác.

Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị để thông báo cho cán bộ, công nhân viên chủ động khai thác, kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của TP Hà Nội và chủ trương chính sách của Nhà nước.

Người dân cũng có thể góp ý về hoạt động của kênh này qua hòm thư [email protected]

Việc thông tin sẽ bắt đầu ngay từ tháng 12/2015.

PV (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/ha-noi-cung-cap-thong-tin-cho-nguoi-dan.html