Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Tăng lương cơ sở lên 5% từ tháng 5/2016

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 5% từ ngày 1/5/2016, lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng/ tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 5%).

Thông tin vừa được đăng tải trên các trang Baochinhphu.vn, Vietnamplus, Dân Trí, sáng ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, với tỷ lệ 79,35% ý kiến tán thành.

Theo dự toán, mục tiêu tổng số thu cân đối Ngân sách Nhà nước là 1.014.500 tỷ đồng. Nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyên nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước (GDP). 

Hình ảnh Tăng lương cơ sở lên 5% từ tháng 5/2016 số 1

Tăng lương cơ sở lên 5% từ tháng 5/2016. Ảnh internet

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng, và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2016.

Ngoài ra, từ ngày 1/1 đến 30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng như quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở tăng từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 5 %) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hường.

Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức tăng 8% như thực hiện năm 2015.

Theo trang Baochinhphu.vn, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

H.Yen (Tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/11/tang-luong-co-so-len-5-tu-thang-52016.html