Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Danh sách 100 website người lớn 18+ cần chặn lại

Disavow 100 List Website Sex Porn World and Check IP for SEO(www.c10mt.com) Nếu đã làm SEO thì phải biết cách lọc các trang web sex ra để chặn link của nó đi. Và đây là danh sách các trang web đen 18+ mà, Tâm Gà và các bạn cần phải chặn liên kết tới trang website của chính mình. Nếu như một ngày nào đó bạn không muốn website của chính bạn bị hàng chục ngàn site website đen đặt backlink trỏ về site bạn. Chết site không kịp ngáp trong phòng vài nốt nhạc. Disavow 100 List Website Sex Porn World and Check IP for SEO. Disavow 100 List Website Sex Porn World and Check IP for SEOChú ý : Thứ nhất, Tâm Gà không phải người phát tán các trang website sex. Thứ hai, đây là danh sách đã được lọc các trang website đen và đã check cụ thể địa chỉ IP của nó, cũng như độ Pagerank của các website 18+ đó rồi, nó sẽ gây ảnh hưởng tới site của các bạn làm SEO. Và thứ ba là mình xin nhắc lại cụ thể, có nhiều nội dung và website khá nhạy cảm. Nếu như các bạn muốn website của mình được hoàn mỹ, thì nên chặn ngay và luôn các trang website sex porn này.Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/01/danh-sach-100-website-nguoi-lon-18-can.html